Skip to content
jacquilyn
Country: Philippines
3
CHIBI HATSUNE

EXPLORING new things. GINaya ko lang ang reference pero magkaroon naman ng originality ,, gumamit ako ng ibang kulay . thats all :)

0