KAKUSHIGOTO Episode Synopsis

KAKUSHIGOTO Episode 12, “Secret” aired on 18 June, 24:00 [23:00 id/th]. Encores are on every Friday 18:00 [17:00 id/th] and Sundays 21:00 [20:00 id/th]. Episode 12【Secret】 “We’ll do a birthday … Continue reading KAKUSHIGOTO Episode Synopsis